Romski
Informativni
Center

V našem Informativnem centru se nahaja obsežna zbirka literature o Romih, vključno z deli romskih avtorjev, kjer lahko pridobite najnovejše informacije. Trudimo se, da romsko prebivalstvo obveščamo, obenem pa tudi osveščamo večinsko populacijo. Posebno poudarjamo, da je naš center osrednje mesto za ohranjanje romskih vrednot in jezika.

Revije Romski Informativni Center

Preko lastnih medijev soustvarjamo:

  • Časopis "ROMANO THEM - SVET ROMOV"
  • Zbornike
  • Časopis "ROMANO NEVIJPE"
  • Otroški časopis Mri nevi Mini Multi

S svojimi prizadevanji ustvarjamo lastne glasbene produkte ter organiziramo raznolike kulturne prireditve, kot so koncerti, predavanja in literarni večeri. Skrbimo za urejanje arhivskega gradiva, shranjevanje materiala na VHS in DVD, ter arhiviranje fotografskega gradiva.

Naša predanost vključuje tudi izobraževanje članov romske skupnosti, promocijo kulturne in družbene dejavnosti ter ohranjanje romske kulturne identitete in jezika. S ponosom se trudimo vzpostaviti mostove med skupnostmi ter graditi mostove razumevanja in spoštovanja. Hvala, ker ste del naše zgodbe o ohranjanju bogate romske dediščine!