Romski informativni center ROMIC

Domača in tuja literatura o Romih

Spletna stran je trenutno v izdelavi. Kmalu več!

Ohranjanje romske kulturne identitete in romskega jezika

Središče za izobraževanje in informiranje romskega prebivalstva in ostale populacijo