Romski informativni center ROMIC

Domača in tuja literatura o Romih

Ohranjanje romske kulturne identitete in romskega jezika

Središče za izobraževanje in informiranje romskega prebivalstva in ostale populacije

Radio ROMIC

Je radijski medij, ki že od leta 2003 bogati romsko in druge skupnosti s svojim raznolikim programom. Z vzpostavitvijo radijske frekvence leta 2008 (97,6 MHz) smo postali prvi romski radio v Sloveniji, ki skrbi za obveščanje, izobraževanje in informiranje tako romske kot neromske populacije ter se zavzema za ohranitev jezika in kulture romske skupnosti.

Izvedi več o Radiu
Radio Romic Studio
Romski Informativni Center

Informativni center

V našem Informativnem centru se nahaja obsežna zbirka literature o Romih, vključno z deli romskih avtorjev, kjer lahko pridobite najnovejše informacije. Trudimo se, da romsko prebivalstvo obveščamo, obenem pa tudi osveščamo večinsko populacijo. Posebno poudarjamo, da je naš center osrednje mesto za ohranjanje romskih vrednot in jezika.

Poglej kaj ponuja

Rubrika